გიორგი კაკულია

გიორგი კაკულია
უფროსი ტრენერი, კონსულტანტი და ქოუჩი

გიორგის, როგორც ტრენერის, ქოუჩის და კონსულტანტის აუთენტურობა ეფუძნება მის საერთაშორისო სატრენინგო და საკონსულტაციო კარიერას და 15 წელზე მეტ მენეჯერულ გამოცდილებას. მას აქვს ჩატარებული 1500 სატრენინგო, საკონსულტაციო და საქოუჩინგო დღეზე მეტი  საერთაშორისო დონეზე, მას იცნობენ, როგორც უშუალო, შედეგზე და პრაქტიკაზე ორიენტირებულ ტრენერს. გიორგის გამოცდილება ეფუძნება მის პრაქტიკულ საქმიანობას კერძო, არასამთავრობო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან. იგი ცნობილია ძლიერი ფასილიტაციის და პრეზენტაციის უნარებით. მას აქვს ძლიერი მენეჯერული და ლიდერული უნარები, და სტრატეგიული და შედეგზე ორიენტირებული აზროვნება.

პროფესიონალური გამოცდილება

2016 – დეველორ საქართველო, შპს, დამფუძნებელი, მმართველი პარტნიორი
მართვა, ბიზნესის განვითარება, პროექტების განხორციელება.
2015 – 2017 პროლაითი, შპს, დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი
ბიზნესის განვითარება, მართვა და პროექტების განხორციელება.
2005 – 2016 ფრილანს ტრენერი, ქოუჩი და კონსულტანტი
1500 დღეზე მეტი ჩატარებილი ტრეინინგი,  ქოუჩინგი და კონსულტაცია საერთაშორისო, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის.
2002 – მშვიდობისა და განვიტარებია აკადებია, აიპ, დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირეტორი
განვითარება, მართვა და პროქეტების განხორციელება.
2009 – 2014 საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმი, აიპ, დამფუძნებელი, გამგეობის თავმჯდომარე
ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება და ადვოკატირება
2010 – 2011 ახალგაზრდობის საინფორმაციო ცენტრი, აიპ, დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი
განვითარება, მართვა და პროქეტების განხორციელება.
დამატებითი გამოცდილება მართვა, ორგანიზაციული განვითარება, კულტურათაშორისი თანაშრომლობა, პარტნიორობის დამყარება; სწავლების და განვითარების პროგრამების შედგენა, განხორციელება და შეფასება; კვლევა და ანალიზი; კონფერენციის ფასილიტაცია.
 

 

განათლება

მათემატიკური მოდელირების მაგისტრი თსუ, თბილისი 2006
ინფორმატიკის და მათემატიკის ბაკალავრი თსუ, თბილისი 2004
NLP პრაქტიკოსი, NLP ქოუჩი და Timeline® თერაპიის პრაქტიკოსი ამერიკის ნეირო ლინგვისტური პროგრამირების სამდივნო, თბილისი 2016
სერტიფიცირებული Team Socio-mappingTM ფასილიტატორი დეველორ ინთერნეიშნალი, ბუდაპეშტი 2017
ლიდერობის განვითარების პროგრამა AED, თბილისი 2002
სერტიფიცირებული საერთაშორისო ტრენერი და ფასილიტატორი

ევროპის საბჭო (სტრასბურგი 2007), ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (თბილისი 2008), SALTO EECA რესურს ცენტრი (ვარშავა 2009), ბრიტანეთის საბჭო (ბრაჩი 2010).

ენები

ქართული მშობლიური
ინგლისური და რუსული ბრწყინვალედ