გუნდის შეკვრის და განვითარების სესია

დეველორმა წარმატებით ჩაატარა გუნდის შეკვრის და განვითარების ნახევარდღიანი სესია სუპერმარკეტების ქსელის წარმომადგენლებისთვის.

სესია მოიცავდა:

  • სიმულაციურ სავარჯიშოს
  • როლურ სავარჯიშოს
  • დისკუსიას ჯგუფში
  • მუშაობას მცირე ჯგუფებში