ქოუჩინგი

“ქოუჩინგი აძლევს გასაქანს ადამიანის პოტენციალს მისი წარმადობის მაქსიმუმის მისაღწევად. ქოუჩნგი არ ასწავლის, არამდე ეხმარება ადამიანს თავად ისწავლოს” – სირ ჯონ ვილტმორი.ქოუჩინგი აძლიერებს ადამიანის, როგორც პროფესიონალის როლს და წარმოადგენს განვითარების ხელშესახებ შესაძლებლობას, რომლის მიზანია შეინარჩუნოს და ხელი შეუწყოს განვითარებას პორფესიულ ცხოვრებაში, ხელი შეუწყოს პროფესიული საჭიროებების გარკვევას და კომპეტენციების განვითარებას ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

სატრენინგო კურსების მიზანი, მონაწილეების გადმოსახედიდან, წარმოადგენს ტრენერის მიერ ახალი კომპეტენციების გადაცემა ჯგუფისთვის, როდესაც საქმე ეხება ქოუჩინგს, პროცესის წარმატება და ხარისხი პირველ რიგში დამოკიდებულია მონაწილის მოტივაციაზე და მზაობაზე არ დაიშუროს ძალისხმევა იმ საკითხებზე სამუშაოდ რომლებიც  თვითონვე განსაზღვრეს. ქოუჩის საქმეა დაეხმაროს მონაწილეს უკეთ გაიაზროს გართულებული პრობლემები, დაეხმაროს შეხედოს მდგომარეობას ახლი, განსხვავებული კუთხიდან. ქოუჩის მიერ პროფესიონალურად დასმული შეკითხვები და აქტიური მოსმენის ტექნიკები, მონაწილეს ეხმარება იპოვოს თავის თავში ძალა და შესაძლებლობა სპეციფიური პრობლემის გადაწყვეტისთვის.

რაც მთავარია ქოუჩინგი მუშაობს! ამის დემონსტრირება მუდმივად ხდება პიროვნულ და პროფესულ ცხვრებაში უკვე მრავალი წელია. ქოუჩნგი შესაძლოა იყოს როგორც დამოუკიდებელი პროცესი, ასევე ტრენინგის შემდგომი პროცესი, რომელიც დაეხმარება მონაწილეებს ეფექტურად განახორციელონ ტრენინგის დროს შეძენეილი უნარები რეალურ პირობებში.  დეველორის ქოუჩები არიან გამოცდილი, აკრედიტირებული პროფესიონალები, რომლებსაც შეუძლიათ ქოუჩინგის წარმართვა როგორც ინგლისურ ასევე ქართულ ენაზე. რადგანაც ქოუჩინგი უაღრესად პიროვნული პროცესია, ჩვენ გთავაზობთ შეხვდეთ ჩვენს ქოუჩებს და პირადად გაესაუბროთ მათ, რადან პირადად შეიქმნათ შთაბეჭდილება და გადაწყვეტილებაც შესაბამისად მიიღოთ.დეველორის ფართო პორტფოლიოში ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ როგორც ინდივიდუალურ ასევე გუნდური ქოუჩინგის გადაწყვეტებს, ყოველთვის მორგებული პროცესით, როგორც უფროსი, ასევე ახაგაზრდა პოტენციური მენეჯერებისთვის.

ჩვენი ქოუჩინგ სესიები ეფუძნება ინდივიდუალურ დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა 360 შეფასება, განვითარების ცენტრი, Insights Discovery ანგარიში ან სხვა სახის ტესტებს, რომლებსაც კომპანიები იყენებენ.

მოგვმართეთ შეკითხვებით ისეთ სერვისებზე, როგორიცაა ინდივიდუალური ქოუჩინგი, ქოუჩინგი სამსახურში და გუნდური ქოუჩინგი.