ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკები

Contact Us!

მიუთითეთ თქვენი სახელი (ველის შევსება აუცილებელია)

თქვენი ელ. ფოსტა (ველის შევსება აუცილებელია)

საკითხი

შეტყობინება

დაადასტურეთ რომ არ ხართ რობოტი:

Everyone is like a moon, and has a dark side which he never shows to anybody” – said Mark Twain. That’s why it is not easy to find a good candidate for a vacancy. And not even to search. Sounds surprising? There is a big difference between a good and an appropriate candidate. A well-structured recruitment process and our course focuses on the second one. We have to spend time on the thorough preparation and not forget that the process will not finish by making a decision!

NOBODY WAS BORN BY BEING A PROFESSIONAL INTERVIEWER, but both the necessary skills and the effectivenes­s can be developed. During the training we go step by step, thus build up the customized and effective competency based recruitment process. The participants will get familiar with the importance and steps of the preparation phase, acquire the tricks of analysing CVs and thus will be able to conduct a well-structured interview. The participants will learn, during a well-structured interview how to raise the appropriate questions in the right moment, how to analyse the candidate’s behaviour and body language or simply gather the main messages.

WITH APPROPRIATE PREPARATION AND FOLLOWING THE RULES of a structured interview HR professionals and recruiting leaders will be able to show positive image on their company, increase its acknowledgement, thus attract the talented ideal candidates with higher chances.

By the end of the program participants will be able to increase the efficiency of their recruitment by effectively planning and preparing the prerequisites and criteria of the selection, applying appropriate interview techniques and evaluating the applicants objectively.

Potential follow-up courses

  • Professional Presentation: Preparation
  • Professional Presentation: Delivery