მოტივაცია 3.0

მოტივაცია 3.0

იმისათვის, რომ გულგრილობის ნაცვლად ჩართულობის ემოცია გაუჩნდეთ, ჩვენს თანამშრომლებს სჭირდებათ ნდობა, წარმატება ავტონომია და პასუხისმგებლობის აღება. მოტივაციის უახლეს მოდელზე დაფუძნებული პროგრამა ეხმარება ლიდერებს იპოვონ თანამშრომელთა შიდა მოტივაციის საიდუმლო.

მცირე თეორიული საფუძვლის შემდეგ კურსის ფოკუსს წარმოადგენს ბწყინვალე მუშაობისათვის აუცილებელი სამუშაო ატმოსფეროს შექმნა. ყოველივე ეს ეფუძნება მოტივაცია 3.0 მოდელს. ეს გულისხმობს ისეთი პირობების შექმნას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენს თანამშრომლებს გადადგან ნაბიჯები  მიზნების და ოცნებების შესასრულებლად,  გავიდნენ შესაძლებლობის ფარგლებს მიღმა და გამოაცოცხლონ თავიანთი მძინარე შემოქმედებითობა.

შინაგანად მოტივირებულ თანამშრომელს მოსწონს თავისი სამუშაო  და შესაბამისად მთელს ძალას დებს მასში. მენეჯერის ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს თანამშრომლის ვალდებულებასა და კომპანიის ბიზნეს მიზნებს შორის თანხვედრის პოვნა. ყველა მენეჯერისათვის ამ საერთო წერტილის საპოვნელად, რომელიც პოზიტიურ ენერგიას ათავისუფლებს, პროგრამის განმავლობაში ჩვენ ვახდენთ დამოკიდებულების ჩამოყალიბების და უნარის განვითარების ელემენტების და ვორქშოფის უახლესი მეთოდების კომბინირებას.

პროგრამის დასასრულს მონაწილეები შეძლებენ:

შიდა მოტივაციის აღდგენა და შედეგზე ორიენტირებული ისეთი სამუშაო გარემოს  შექმნა, რომელმაც შეიძლება მოუტანოს უკეთესი შედეგი და მეტი წარმატება როგორც მენეჯერს, ისე დასაქმებულს.

დეველორის სხვა პოპულარული პროდუქტები