გაყიდვების პრინციპები

 

გაყიდვების სპეციალისტები, ისევე, როგორც ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელსაც შეხება აქვს შიდა და გარე კლიენტებთან, ხშირად ზედმეტად არიან ფოკუსირებული მათი პროდუქტების მახასიათებლებზე და გაყიდვების გეგმებზე. ყოველდღიურ რუტინაში იკარგება ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები: რა სჭირდება მომხმარებელს და როგორ აღგვიქვამენ მომხმარებლები ჩვენ.

ბოლო დროს, ნებისმიერი სამსახურის პროფილი და პოზიცია გაყიდვების დამოკიდებულებას მოითხოვს. რთულია ვიპოვოთ ისეთი სამსახური, სადაც ამა თუ იმ ფორმით არ არიან წარმოდგენილი კლიენტები, კლიენტებთან პირდაპირი თუ ირიბი კომუნიკაცია კი ყოველთვის შეიცავს გაყიდვების პოტენციურ შესაძლებლობას. როგორ უნდა დავინახოთ პოტენციური გაყიდვების სიტუაციები? რა სახის გაყიდვების სიტუაციებია წარმოდგენილი თქვენი და თქვენი კოლეგების აქტივობებში? როგორ შეგვიძლია ყველა ასეთი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ? თუ არ არის, როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ჩვენთვის სასიკეთოდ ან როგორ შევქმნათ ახალი გაყიდვების შესაძლებლობები?

გაყიდვების დამოკიდებულების კურსი ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ურთიერთობა აქვს ან მომავალში ექნება კლიენტებთან. მოცემულ კურსზე მონაწილეები გაეცნობიან გაყიდვების პრინციპებს და გაყიდვების მოწინავე თანამედროვე თეორიულ ჩარჩოზე დაფუძნებულ გაყიდვების პროცესს.

უფრო მეტიც, ისინი შეძლებენ შეიძინონ ცოდნა მომხმარებელთა სხვადასხვა მოლოდინებზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მოვახდინოთ ფარული საჭიროებების გამოვლენა და რა ტექნიკები უნდა გამოვიყენოთ მომხმარებლის მოლოდინებს, რათა გადავაჭარბოთ მომხმარებელთა მოლოდინებს. მონაწილეები ისწავლიან დეველორის სიტუაციური გაყიდვების მოდელის თეორიას და მის პრაქტიკულ გამოყენებას.

პროგრამის დასასრულს, მონაწილეები შეძლებენ უფრო გაცნობიერებულად იურთიერთონ პოტენციურ და არსებულ კლიენტებთან მომხმარებლის მოლოდინების უკეთესი ცოდნისა და მომხმარებელთა პოტენციალის შესახებ უფრო სისტემური აზროვნების წყალობით.

პოტენციური შემდგომი კურსები

  • საკონსულტაციო გაყიდვების პროცესი
  • გაყიდვების მოკვლევის კურსი
  • მოლაპარაკებების უნარები