იმრე სუჩ

ცოდნის მართვის დირექტორი, დეველორ ინთერნეიშნალი

Imre Szűcs