დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით
  BE agile, not only DO agile

  We see companies spending enormous time and money on
  implementing agile practices, training scrum masters or hiring
  agile coaches. However, despite all the efforts, 9 out of 10 agile
  transformations fail to generate capability to adapt to changing
  market conditions.

  What they often miss is preparing their people for the
  challenges, tasks and skills of the new roles.

  An organization, team, or even a person does not become agile
  simply after completing a formal course or program. At least not
  until they are able to implement the agile principles in their
  everyday reality.

  That is why they often get stuck at the level of doing agile,

  not being agile.

  Insight 1

  A new approach needs new mindset

  We live in a VUCA (volatile, uncertain, complex,
  ambiguous) world. We experience this around us every day.

  It is important to recognize that agile operation is not
  merely a fashion trend, but one of the ways to overcome
  challenges we face in turbulent times.

  This recognition helps to handle the resistance of
  colleagues to agile transformation, especially with
  widespread organizational reluctance to change.

  To support companies in initiating this change and
  developing the proper mindset, we offer a highly engaging,
  game-based learning approach – the VUCA Challenge
  program.

  During this program participants experience and
  understand the challenges of the VUCA world, learn how
  to deal with these challenges through various tools and
  techniques, and practice team and individual routines
  based on the agile approach.

  Insight 2

  Agile and not agile at the same time?

  Agile methodology and agile project management gain
  increasing popularity. The method originated in software
  development, but is now used by more and more
  companies outside IT as well.

  However, despite its many advantages, an agile approach
  should not be used for every company and every part of
  business.

  For many companies it is best to maintain their traditional
  operating model, while taking advantage of the agility in
  selected projects.

  For that they must identify suitable areas to deploy agile
  practices and teach people how to do agile in an
  organisation which is both agile and traditional.

  Insight 3

  Work with a Learning Architect

  Each Blended Learning program is exceptional in its kind.
  Its structure and content are determined not only by
  customer needs and participant preferences, but also by
  technical possibilities and constraints as well.

  Expected results can be achieved in several ways and
  methods, from which we need to find the most appropriate
  ones. The wide range of different learning methods and
  tools can make it difficult to choose and find the best
  solution.

  This is what Learning Architects can support you with.
  DEVELOR’s Learning Architects assess the needs and map
  the specifics to design the most suitable learning program
  for you, and to make each program a unique learning
  experience.

  Looking for help with Agile?

  Let’s talk and build the right solution for you.
  Leave your details and we will contact you shortly.