დეველორი უკვე საქართველოში

2016 წლის დეკემბრიდან დეველორი უკვე საქართველოშიც მოღვაწეობს. 

დეველორ საქართველო წარმოადგენს საერთაშორისო სატრენინგო და საკონსულტაციო კომპანიას, რომელიც ორიენტირებულია მდგრადი ქცევითი ცვლილებების განხორციელებაზე, ორგანიზაციაზე მორგებული განვითარების პროგრამებით და ინოვაციური მიდგომებით.

დეველორის ქსელი 2016 წლისთვის მოიცავს 15 კომპანიას ევროპის და კავკასიის რეგიონში. დეველორ საქართველო დეველორის ქსელის მე-15 წევრი გახდა.