ბიზნეს შედეგების გენერირება მომხმარებელთა გამოცდილების, ჩართულობისა და ლიდერობის განვითარების გზით

ჩვენი თანამშრომლები ჩვენი ყველაზე ფასეული აქტივია – ამ დებულებას თითქმის ყველა კომპანიაში ეთანხმებიან. და მაინც, კოლეგების წარმატებულად მოტივირება, თანამშრომლების მიერ სამუშაოს შესრულების ხარისხის გაუმჯობესება და რთულ პერიოდებთან გამკლავება ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და მენეჯერების დიდი ნაწილისთვის ნამდვილი გამოწვევაა.

დეველორი, ევროპის ლიდერი სატრენინგო და საკონსულტაციო კომპანია ფლობს მენეჯერების და გაყიდვების თანამშრომლების კომპლექსური განვითარების გზით ბიზნეს შედეგების გაუმჯობესების აპრობირებულ მეთოდებს და წარმატებულ მაგალითებს.

დიახ, თქვენ შეგიძლიათ და აუცილებლად უნდა მოელოდეთ ტრეინინგისა და ადამიანური რესურსების განვითარების სხვა ღონისძიებებისგან საინვესტიციო ამონაგებს.

დეველორ საქართველო გამართავს სამუშაო შეხვედრას “ბიზნეს შედეგების გენერირება მომხმარებელთა გამოცდილების, ჩართულობისა და ლიდერობის განვითარების გზით”

შეხვედრაზე სიტყვით გამოვა საერთაშორისო სტუმარი, დეველორ ინთერნეიშნალის ხელმძღვანელი, ბნ ჟოლტ პოზვაი. სტუმრები შეძლებენ მიიღონ მეტი ინფორმაცია დეველორის პროექტების შესახებ.

ღონისძიება გაიმართება, 2017 წლის 18 მაისს.