დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  მულტი-კულტურული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  Leading Change – How to change the way of working of thousands?

  Transformation of a bank from local branches to international collaborative, smart & lean platform to enable a launch of a new digital project

   

  THE BUSINESS CHALLENGE

  To enable growth in profitability, driven by changes in positive customer experience and rapid technological innovations, our customer – a large international bank – decided to adopt significant changes in their business operating model in one of their key regions, that covers more than 5 countries.

  The idea was to create a more collaborative platform across all functions for experts – from IT experts to project managers to risk specialists – to get the most attractive & best value for both their current and future customers.

  They also wanted to upgrade the support of local business teams with new quality in smarter services created in Centers of Excellence across Europe.

  Better HQ coordination of vital multi-country projects was also one of the key expected outcomes. It is fair to admit that this need emerged in a specific context of banking environment already in 2015; with more liquidity in the market, new digital players entering the market, digital trends, growing interest of customers in comparators of all kinds and substantial changes in legal environment that will change the segment forever as it happened with telecommunication industry a couple of years ago.

  At the beginning, the PROJECT was first a significant change project and an investment. One of 2 large scale endeavors to enable future revenue growth of the whole bank. There were about 70 people involved in the project, led by a transformation/project manager. However, no one was dedicated for managing the human side of this huge change, and no specific process was implemented on the topic, either. Our aim was to provide the bank with our professional change management support with the approach of „Don´t give fish to people; teach them to fish”. In other words, our aim was to help the company emancipate in change management and become independent and successful in implementing change.

  THE SOLUTION

  Should you be interested in our solution please contact us!

  Diagnose and Engage – Understanding what it takes to change
  Building transformation team competencies & designing the framework – Creating capacity for change
  Launching the change
 – Aligned in doing the right moves in the right time

  TRANSFORMATION PROGRAM FACT SHEET

   

  Countries involved             5
  Employees influenced           2000+
  Scale of the Project           Billion of EUR, 20+ project streams, complexity, interdependencies...
  Preparation Phase Length     6 months, since Sept 2016
  Implementation Phase          2017-2020
  Project Launch                 mid 2017
  Certified Change Leaders     20+
  Change Tools Documented        15+
  Develor Consulting MDs        30+
  Develor Workshops              15
  Develor Interviews             25+
  Meetings with Regional CEO        5
  Meetings with Global CEO          2
  Number of Flights                 20+
  Change Readiness start        ~5%; “nearly impossible”,“hard to imagine”, “no-go”
  Change Readiness finish        ~100%; “clear governance, well defined roles, sound rationale and change plan”
  Launch of the Program (3m)        Smooth Launch, Active team
  Sustainability         As of beginning of 2017, conscious change management is an inherent part of all projects influencing people in the bank. 
                   Within the first quarter, structured change methodology applied in 3 more projects.
   

  OUR ADDED VALUE IN LEADING CHANGE IN CROSS-COUNTRY PROJECTS

  We support your leadership team in closing the implementation gap. We help your people to build bridges between AS IS and TO BE.

  We assist our existing customers accross the business world in close to 20 countries to implement changes ranging from customer experience solutions, to lean & smart programs, to switching to new business models, transfering business and more. Our role is to make the change process work and make it easier. Eventually we found out that the principle that our partners value most is co-creation. In case of large scale change programs, it means that we can provide you with our best resources to co-create, co-train and co-facilitate the transition for a limited time and help your management achieve the positive effects throughout the organization faster.

  Our added value is that we can help you make the change program a far more engaging experience for the people who will join the initiative and we can help you get rid of the burden of uncertainty of „what´s going on” this project, while leaving full control in your hands.

  ჰიბრიდული ოპერაციების მართვა

  დატოვეთ ელ-ფოსტა და მიიღეთ უახლესი ელ-წიგნი აპრობირებული რეკომენდაციებით, თუ როგორ მართოთ ჰიბრიდული გუნდი

   სტატიები ამ თემაზე