დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  ვირტუალური ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  ვირტუალური ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  პირისპირ ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – პირადი ეფექტიანობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
  კომპლექსურობის მართვა და ლიდერობა VUCA სამყაროში

  ბიზნესის კომპლექსურობა იზრდება აქსელერაციული ტემპით. მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაცია დარჩა მარტივი - სტაბილური სიტუაციით და ნათელი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირით. ბევრად მეტი კომპანია რთულია - ნებისმიერ კითხვაზე კარგი პასუხების მთელი სპექტრი აქვს.

  და ყოველ დღე, სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია - ან მათი ოპერაციების ნაწილი - რთულდება, ისე რომ მხოლოდ დედუქციით შეიძლება მიზეზების აღმოჩენა უკანა რიცხვით, რეტროსპექტიულად. და მაშინაც, ყოველთვის არ მოიძებნება სათანადო პასუხი.

  VUCA სამყაროს გამკლავება (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) დღეს ნებისმიერი მენეჯერული პოზიციის ადამიანის გამოწვევაა.

  რთული, კომპლექსური ორგანიზაციების ლიდერობა და კომპლექსური პრობლემების მოგვარება, განსაკუთრებით მუდმივად და სწრაფად ცვალებად გარემოში, მოთხოვს განვითარებად აზროვნებას და ახალ, ადაპტური ლიდერობის კომპეტენციებს.

  1 ინსაიტი

  აზროვნება ბევრს ნიშნავს

  რა უფრო მნიშნელოვანია ლიდერობაში – უნარები თუ აზროვნების სტილი? ლიდერობის განვითარების ფოკუსი ტექნიკებიდან უნდა გადავიდეს ლიდერის აზროვნების შეცვლაზე . ეს დაეხმარება მენეჯერებს სირთულეების და დაურწმუნებლობის მართვაში.

  განვითარებადი აზროვნება საწყისი წერტილია –  არა მხოლოდ ლიდერებისთვის, არამედ ყველასთვის. განვითარებადი აზროვნების ადამიანები ელოდებიან გამოწვევებს, წარუმატებლობას ზრდის ტრამპლინად აღიქვამენ და სხვისი წარმატება უხარიათ.

  მეორე ქვაკუთხედია გამბედაობა, საკუთარ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის და რისკის აღება. გამბედაობა მხოლოდ ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების გარემოში ყვავის, ისეთ კულტურაში, სადაც ადამიანებს არ ეშინიათ ხმამაღლა საუბარი და კითხვების დასმა.

  როგორ უნდა შექმნან ლიდერებმა ასეთი განვითარებადი აზროვნების და უსაფრთხო გარემო? მხოლოდ მაშინ შეძლებენ, თუ თვითონ იაზროვნებენ და მოიქცევიან ასე. ჩვენი ლიდერობის პროგრამებში სწორედ ამაზე ვართ ფოკუსირებული.

  2 ინსაიტი

  მომავლის უნარები

  VUCA პრაიმ მოდელი მოუწოდებს ლიდერებს რომ ფოკუსირდნენ ხედვაზე, გაგებაზე, სიცხადეზე და მოქნილობაზე. ეს შესაძლებელს ხდის VUCA სამყაროს დამაბნეველი გავლენის გადალახვას და დაძლევას. მომავლის ლიდერის უნარების გამომუშავება ხდება სხვადასხვა, კომპლექსურ, პირისპირ და ონლაინ პროგრამებში.

  ჩვენ თამაშზე-დაფუძნებულ სწავლებას გადამწყვეტი როლი აქვს ლიდერების ყურადღების მიპყრობაში იმ სფეროების მიმართ, რომლებიც რელევანტურია მათთვის დღეს და ხვალ. პროგრამები “VUCA გამოწვევა” და “მისია მარსზე” მონაწილეებს თამაშში რთავს და მათ გადაუდებელი სისწრაფის შეგრძნებას უქმნის.

  3 ინსაიტი

  ლიდერების ქცევები მდგრადობისთვის

  შეკითხვით “რატომ შევიცვალოთ?”, სწორი აზროვნება ადამიანებს ღიას ხდის ცვლილებების მიმართ. აი ამიტომ ვიწყებთ ტრენინგ პროგრამებს აზროვნების ცვლილების კურსებით.

  მეორე კითხვაა “როგორ მოვიქცეთ ახლა?”. ამას ვპასუხობთ რელევანტური ლიდერული უნარების სტრუქტურული განვითარებით.

  ყველაზე უარესი რაც შიძლება მოხდეს, არის ის რომ მიიღოთ მოტივირებული და დატრენინგებული ლიდერები და ჩასვათ ისინი სისტემაში, სადაც მათ არ აქვთ სივრცე ახალი აზროპვნების და ქცევების გამოყენებისთვის.

  სწორედ ამიტომ, ლიდერობის ოპერირების მოდელი (LOM) –  მენეჯერთა გარკვეული ჯგუფის ქცევების კოლექცია – ან უნდა შეიქმნას, ან განახლდეს.

  ეს უპასუხებს კითხვას “როგორ ვიქცევი ჩემს დაქვემდებარებულებთან?”

  ჩვენი პროგრამები მომავლის ლიდერებისთვის

  დახმარება გჭირდება მომავლის ლიდერობაზე?

  ვისაუბროთ და შევარჩიოთ თქვენთვის საჭირო გადაწყვეტილება.
  დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.