მომხმარებლის გამოცდილება

დეველორი აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილების ადამიანურ, ორგანიზაციულ და პროცესუალურ ასპექტებს. ჩვენ ვახდენთ ფოკუსირებას ადამიანურ ასპექტზეემოციური ზეგავლენა მომხმარებელთან უშუალო ურთიერთობის დროს.

ჩვენი გამოცდილება და ექსპერტიზა

დეველორი როგორც მომხმარებლის გამოცდილების ექსპერტი მხარს უჭერს მის კლიენტებს ამ პროცესში მისი ექპერტული ცოდნით და შესაძლებლობებით. ჩვენ ერთობლივად ვპოულობთ გადაწყვეტის გზებს და ვახორციელებთ მათ ყველა შეხების წერტილზე ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებით. ჩვენ ვეხმარებით მომხმარებლის გამოცდილების მართვის განხორციელებაში სწორი აზროვნების და შესაბამისი ქცევის მქონე მქონე ადამიანების, გაუმჯობესებული და გაერთიანებული მმართველობით ყველა დონეზე, და უფრო ეფექტიანი, ადამიანთან კავშირში მყოფი პროცესების მეშვეობით.

დეველორს გააჩნია ძლიერი გამოცდილება მომხარებლის გამოცდილების გაუმჯობესების პროექტებში ევროპაში და ახლო აღმოსავლეთში სხვადასხვა ბიზნეს ინდუსტრიებში, როგორებიცაა სატელეკომუნიკაციო, საბანკო, სადაზღვევო, კომუნალური, ავტო გაყიდვები და საჯარო სექტორი. ჩვენი მომხმარებლის გამოცდილების ექსპერტთა გუნდი შეადგება 34 პროფესიონალისაგან. გაიგეთ მეტი ჩვენი მომხმარებლის გამოცდილების გადაწყვეტების შესახებ.

ჩვენი მომხმარებლის გამოცდილების გადაწყვეტები მოიცავს სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ და კვლევით, მომხმარებლის მოგზაურობის რუკის შედგენის, მომხმარებლის მომსახურების სტანდარტიზაციის, ლიდერობის საოპერაციო მოდელის (ასევე ცნობილი, როგორც მმართველობითი მოდელი) შექმნით, საჩივრების მართვის და შესაბამისი სატრენინგო და ქოუჩინგ მომსახურეობებით.

დეველორის საერთაშორისო კვლევა

დეველორის 2013 წლიდან ატარებს ყოველწლიურ საერთაშორისო კვლევას მომხმარებლის გამოცდილების შესახებ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესების ნუშნულებს სხვადასხვა ინდუსტრიებს და ქვეყნებს შორის  EMEA რეგიონში. აქ შეგიძლიათ იხილოთ მომხმარებლის გამოცდილების კვლევა, სადაც მოცემულია ძირითადი ტენდენციები და ნიშნულები როგორც რეზიდენციული, ასევე კორმარატიული თვალსაზრისით.

იყავი ის რასაც ქადაგებ

დეველორი როგორც წამყვანი პროვაიდერი მომხმარებლის გამოცდილების სფეროში არის ის რასაც ქადაგებს. ჩვენ განვახორციელეთ პროფესიონალური მომხმარებლის გამოცდილების მართვის თითქმის ყველა ელემენტი ჩვენსავე მომხმარებლის მოგზაურობის მოდელში.

დღევანდელი მსოფლიო გადის ბევრ ცვლილებას ბევრი მიმართულებით. მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილზე, ასევე მომხმარებელს შეუძლია გააკეთოს არჩევანი კომპანიასთან კონტაქტის გარეშე. ჩვენი მომხმარებლები გახდნენ ძალიან ძლიერები და აქვთ აქამდე არნახული მოთხოვნები. მათ სურთ მიიღონ მომსახურეობა სხვადასხვა გზით, სწრაფად და ეფექტურად.

მომხმარებლის გამოცდილების მართვა გულისხმობს მომხმარებლეთან ურთიერთობას და აერთიანებს ყველა გამოცდილებას, რომელსაც მომხმარებელი აგროვებს კომპანიასთან ურთიერთობის ყოველ ნაბიჯზე. მისი მიზანია განავიტაროს ლოიალური და გრძელვადიანი ურთიერთობა თავის მომხმარებელთან.

მომხმარებლის გამოცდილება არის საკვანძო განმასხვავებელი დღებანდელ ბიზნეს სამყაროში. დეველორ ინთერნეიშნალის მომხმარებლის გამოცდილების კვლევამ გვაჩვენა 21%-ით შემოსავლის შემცირება, მაშინ როდესაც კომპანიებმა ვერ შეძლეს პოზიტიური და მდგრადი მომხმარებლის გამოცდილების უზრუნველყოფა. რისკის ქვეშაა ძალიან დიდი თანხები. მომხმარებლის ცენტრალური როლის უზრუნველყოფა ნიშნავს, რომ ჩვენ გვესმის ჩვენი ყველაზე ღირებული მომხმარებლის საჭიროებები, მოლოდინები და გემოვნება. იგი გულისხმობს იმის ცოდნას თუ როდის უნდა ვიყოთ ადგილზე მათთვის და როდის უნდა გავეცალოთ, და როდესაც საჭიროა შევასრულოთ ჩვენი დანაპირები.

მომხმარებლის გამცდილება სტრატეგიული მიზანია, რომელიც მოიცავ ყველა დეპარტმანეტს და მოითხოვს ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილებას. იგი წარმოადგენს ღირებულებას და მოითხოვს მომხმარებლისთვის უფრო მეტის გაკეთებას როდესაც ეს შესაძლებელია.

კორპორატიული აღმასრულებლები უფროდაუფრო რწმუნდებიან იმაში, რომ გამორჩეული მომსახურების ხარისხი არ შეიძლება იქნას მიღწეული მხოლოდ ფრონტ-ოფისის თანამშრომლების მიერ. ბექ-ოფისის განყოფილებები და როგორც წესი შიდა ორგანიზაციული ფაქტორები წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს მაღალი მომხმარებლის გამოცდილების უზრუნველსაყოფად, ან იდეალურ შემთხვევაში, ისინი შეიძლება გახდნენ ამ პროცესის გრძელვადიანი განხორციელების ინსტრუმენტები. საუკეთესო მომხმარებლის გამოცდილება იწყება ორგანიზაციის შიგნიდან.

CXM წარმოადგენს CRM-ს განვითარებს შემდგომ დონეს

  • CRM (მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა) არის ბიზნეს სტრატეგია, რომელიც იღწვის რომ დაგვანახოს, თუ როგორ შეიძლება დავაკმაყოფილოთ არსებული და ასევე პოტენციური მომხმარებლების საჭიროებები.
  • CXM (მომხმარებლის გამოცდილების მართვა) პასუხისმგებელია მომხმარებელთან სპეციფიურ ურთიერთობაზე და აჯამებს ყველა იმ შეხების წერტილს, რომელიც შესაძლოა ჰქონდეს მომხმარებელს კომპანიის ყველა არსებულ საკომუნიკაციო წყაროსთან. იგი იღწვის, რომ განავითაროს გრძელვადიანი და ლოიალური ურთიერთობა ომხმარებელთან.