დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  პირისპირ ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  ვირტუალური ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  მულტი-კულტურული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – გუნდის ეფექტურობა

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  Little things make a huge difference at Hilton
  Hotel 

  Hilton generating more revenue

  Hilton Budapest is known as one of the leading 5 star hotels in Budapest. When guests select a hotel in the heart of Central Europe, Hilton certainly has an advantage of being the member of such a well-known hotel chain.

  The Business Challenge

  On the other hand Hilton put a lot of effort in finding their USPs that make them stand out from the crowd. What can be these little things that make them stand out from the crowd for Hilton Budapest?

  In 2009 the hotel management was planning to introduce a new system with the aim of “total sales” so that all hotel staff who had contact with guests should take active part in selling. The fact was also recognized that such a change in people’s behavior and attitude needs some professional help: without training and coaching by professional experts the staff won’t make the change happen. Hilton needed a training and consultancy provider who can deliver the expected transformation and thus contributing to business results.

  Hilton had a strict set of criteria for the business partner, and after a multi-phase selection has chosen Develor mainly due to 3 important factors:

  • Develor professionals had solid experience in the hotel industry, therefore high quality training delivery and consistency was assured along with its professionalism;
  • The offered training program was unique, tailored to the hotel industry, and even more significantly to the Hilton needs, which reacted appropriately to the market situation, to the actual challenges and needs formulated by the management as well;
  • Develor was the only potential vendor which has guaranteed measurable business results apart from excellent course content.

  During the preparatory phase, we agreed to implement Develor Hotel Conscious Upselling Program (CUP) with 3 main objectives:

  • Generate more revenue to Hilton by offering higher value services (increase in GOP);
  • Increase guest satisfaction by offering services personalized to the individual accommodation preferences;
  • Improve employee satisfaction and engagement by launching a bonus scheme accordingly.


  Zoltán Árvai

  General Manager,
  Hilton Budapest

  “It was important to me to find a partner that speaks our and our guests’ language, knows our challenges and provides us a practice oriented approach. I’m really pleased to work with Develor.”

  The Solution

  If you want to learn more about the Develor Solution contact us: info@www.develor.ge

  The result

  Increasing incremental revenue generated from year to year

  The sophisticated program and the committed work of Develor trainers led to a general satisfaction level of 99%.
  The program was running successfully, generating measureable increase in 3 main KPI’s:

  • increased revenue / GOP to the hotel
  • increased guest satisfaction (personalized service)
  • increased co-worker loyalty (bonus system)

  Comments about the training by participants:

  • „The training was very practical and the fact that we had a professional trainer with hotel experience was essential in the success of the program.”
  • „It was very well structured and full of really useful examples from our real life.”
  • „I liked it very much that in addition to „what to do”, it was also demonstrated to me „how to do” upsell successfully.”
  • „Both theory and practice were very colorful and interactive. Theory did not seem too much, since it was well integrated to exercises.”
  • „It was an extremely good idea to involve an actor to impersonate guests in situational exercises”

  Develor delivered the results promised at the start of the development program. It could happen because, as the General Manager, Zoltan Arvai said, Develor spoke the hotel language, understood the challenges and provided a practice-oriented, fully customized approach.

  Number of Upselling


  „We travelled with 2 other Canadian couples and we splurged an extra 30 Euros per night to stay on the Executive floor. This gave us to free internet, an amazing breakfast and access unlimited wine/beer and snacks when we returned back to the hotel from a day of sight seeing. Definitely worth the extra money.”

  ჰიბრიდული ოპერაციების მართვა

  დატოვეთ ელ-ფოსტა და მიიღეთ უახლესი ელ-წიგნი აპრობირებული რეკომენდაციებით, თუ როგორ მართოთ ჰიბრიდული გუნდი

   სტატიები ამ თემაზე