დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცხოვრება-მუშაობის ბალანსი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  ლ ი დ ე რ ე ბ ი ს თ ვ ი ს
  ლიდერობას გაფანტულ, დისტანციურ გარემოში არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვეხმარებით ლიდერებს შეინარჩუნონ გუნდის ერთიანობა, ჩართულობა და პროდუქტიულობა.

  ს ა ხ ლ შ ი მომუშავეებისთვის
  სახლში მუშაობის რეჟიმში ინდივიდუალური ჩართულობა და პროდუქტიულობა მოიკოჭლებს. ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს მინიმუმამდე დაიყვანონ ფრუსტრაცია და შეინარჩუნონ პროდუქტიულობა.

  AGILE AND VUCA LEADERSHIP

  An innovative development program dedicated to leadership in the volatile and unpredictable world of VUCA. It answers the questions of how to be an effective leader in the VUCA environment, how to act agile and lead a team to meet changes. Drawing on the best practices of Agile and LEAN, it helps sketch the strategy of work, manage the work, commitment and motivation of employees.

  TOPICS

  • preparation for the role of a leader
  • formulating vision to the team,
  • decision-making and empowering employees,
  • understanding the role and using current feedback

  FORMAT

  • 1,5 hour introduction webinar: VUCA Challenges & Agile Leadership
  • 6 x 2 hour Virtual Class (6-10 people)
  • additional materials and work between modules
  • gamification platform
  • individual consultations with the trainer
  Contact us

  LEADING HOME OFFICE WORKERS

  There is no more relevant skill today than leading, motivating and supervising home office workers. There is no bigger challenge than creating an engaging environment now when the abnormal is the new normal when old routines are worth close to nothing.

  Our online classroom program helps managers to cope with the current unexpected situation when people are remote and the whole work situation is uncertain and fast-changing.

  The Leading Home Office Workers covers leadership routines and strategies to motivate people while using technology as an advantage.

  TOPICS

  • leadership routines with home workers and remote teams
  • motivating and engaging for results
  • using technology for your benefit (communicate, support, control)
  • assessing & managing emotions & distress (sociomapping)

  FORMAT

  • 3 x 2 hour virtual course
  • bi-weekly team sociomapping (mapping emotional status of your people)
  • additional materials shared and individual work between modules
  • individual online consultation
  Contact us

  EFFICIENT AT HOME

  Technological improvements make remote work possible for more and more people all over the world. No matter if going remote is based on a conscious decision, a result of compulsion or it is an answer to a crisis such as the one we live in. Remote work has a lot of advantages, but it does have some challenges as well.

  The purpose of the training is to support participants in successfully adapting to remote work while maintaining the required level of productivity and keeping work-life balance in a remote environment.

  TOPICS

  • Advantages and challenges of remote work
  • Conscious, effective task & time management in home office
  • Keeping work-life balance if you work from home office
  • Communication and collaboration principles in remote work

  FORMAT

  • 4 x 2 hour virtual class
  • Additional materials for individual work between modules
  • Optional add-on elements:
   Online application support consultation (45-60 min/group)
   Online individual coaching (60-90 min/person)

  Find out how to be really productive at home!

  SOLUTIONS:

  COMMUNICATION ANALYSIS & WORKSHOP

  With the help of the unique Team Sociomapping analysis we are able to assess the current and ideal way of communication and improve collaboration.

  REMOTE COLLABORATION & MANAGEMENT COURSES

  Working in and leading teams that are not in one physical location already is a must-have skill. We teach proven tips how to make it well.

  MEETINGS STRUCTURE REVISION & COURSE

  We help design a new meeting structure, new meeting types and supporting digital tools that home office and hybrid operation require.

  Contact us

  PERSONAL RESILIENCE AT HOME OFFICE

  Working from home might be fun for the first couple of days. After that, things will start to get frustrating: your team is not right there to discuss simple, yet important topics; you are “at work” 24/7 and unable to leave; the uncertainty of “when this will end” starts to bug your mind.

  Our personal resilience comes into focus in these situations. We mustn’t allow frustration to take over and drive our action. We need to be able to identify the stressors & use suitable strategies to cope with them, handle the unusual situation with all our inner strength.

  TOPICS

  • what is personal resilience & how to build it
  • understanding one’s stressors and salutors
  • defining & implementing strategies for retaining engagement

  FORMAT

  • individual diagnostics
  • 1-hour webinar
  • weekly 45 minutes virtual consultation
  • individual work between sessions

  Find out how we can help you build resilience!

  Contact us

  დეველორის შესახებ

  an international consulting company that has existed for 27 years and operates in 20 countries in Central and Eastern Europe.

  The company specializes in comprehensive consulting and training solutions that change the behavior of staff and improve business performance. For its clients, DEVELOR develops and implements effective projects on staff involvement and human capital development.

  We grow individuals
  and teams
  at work.

  Various Types of Online Learning

  Our trainers and consultants are ready to prepare and deliver online development so that it has impact and interactivity.

  • Virtual class
  • Webinar
  • Online consultations
  • Online coaching

  Virtual class

  The virtual classroom enables training sessions closely resembling the classical face-to-face. It is a great way to learning, experience and practice new skills, and to transfer the learning from the classroom to the workplace.

  During a VIRTUAL CLASSROOM, participants can

  • be engaged in interactive presentations
  • work on assignments in small groups, or even
  • practice skills in triads, just like offline

  In order to maintain sufficient interactivity, Virtual Classroom is recommended for groups of 6-12 people. The length shall not exceed 120 minutes.

  Virtual class

  The virtual classroom enables training sessions closely resembling the classical face-to-face. It is a great way to learning, experience and practice new skills, and to transfer the learning from the classroom to the workplace.

  During a VIRTUAL CLASSROOM, participants can

  • be engaged in interactive presentations
  • work on assignments in small groups, or even
  • practice skills in triads, just like offline

  In order to maintain sufficient interactivity, Virtual Classroom is recommended for groups of 6-12 people. The length shall not exceed 120 minutes.

  Webinar

  For webinar we bring people together in order to inform, lecture, update or discuss. Unlike the virtual classroom, it is more about delivering a certain content and share knowlege. However, it doesn’t mean that a webinar is a tiring presentation. On the contrary, a good webinar is highly interactive and involving.

  Through WEBINAR session:

  • Contribute to the discussion via chat window and Q&A session
  • Express their opinion in polls and online voting
  • Share materials on their screen

  This type of virtual session is suitable for larger audiences as well. The length shall not exceed 90 minutes.

  Webinar

  For webinar we bring people together in order to inform, lecture, update or discuss. Unlike the virtual classroom, it is more about delivering a certain content and share knowlege. However, it doesn’t mean that a webinar is a tiring presentation. On the contrary, a good webinar is highly interactive and involving.

  Through WEBINAR session:

  • Contribute to the discussion via chat window and Q&A session
  • Express their opinion in polls and online voting
  • Share materials on their screen

  This type of virtual session is suitable for larger audiences as well. The length shall not exceed 90 minutes.

  Online consultations

  This type of virtual interaction is recommended as a follow-up on a previous training course. The purpose is to provide further support in the topic, deepen knowledge, discuss cases and challenges and receive direct support from the trainer.

  During an ONLINE CONSULTATION the trainer and the participants:

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face classroom.

  Depending on the topic in question, it is recommended to organize these sessions one-on-one or in a micro group (2-3 people).

  The length of the session is 45-60 minutes.

  Online consultations

  This type of virtual interaction is recommended as a follow-up on a previous training course. The purpose is to provide further support in the topic, deepen knowledge, discuss cases and challenges and receive direct support from the trainer

  During an ONLINE CONSULTATION the trainer and the participants:

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face classroom.

  Depending on the topic in question, it is recommended to organize these sessions one-on-one or in a micro group (2-3 people).

  The length of the session is 45-60 minutes.

  Online coaching

  Remote online coaching is a good way to support the coachee in achieving a specific personal or professional goal or providing individual feedback following a recent diagnostics.

   

  During the ONLINE COACHING the coach and the coachee

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face session.

  Similar to face-to-face coaching sessions, online coaching can be a one-time event or a series of sessions, focusing on specific development goals.

  The recommended length of a one session is 60-90 minutes.

  Online coaching

  Remote online coaching is a good way to support the coachee in achieving a specific personal or professional goal or providing individual feedback following a recent diagnostics.

  During the ONLINE COACHING the coach and the coachee

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face session.

  Similar to face-to-face coaching sessions, online coaching can be a one-time event or a series of sessions, focusing on specific development goals.

  The recommended length of a one session is 60-90 minutes.

  დეველორი სანდო პარტნიორია

  As a global company with the local presence we have been training corporations in management and work in virtual teams for many years.
  We are organizationally efficient and quick in action!

  მიიღეთ თვენზე მორგებული შეთვაზება!

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომები.
  დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო და ჩვენ მალე დაგიკავშირებით.