დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცხოვრება-მუშაობის ბალანსი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  The firefighting and forced transition period come to the end in most of Europe. We all are heading to an interim period of restart. It will challenge us a lot before reaching the “new normal”. The way we manage the restart will influence our positions in the age of the new normal, even our survival. We believe especially five key areas will be a challenge of restart and it is crucial to address them.

  • REVISE THE VISION & STRATEGY

  • GET ADAPTIVE IN LEADERSHIP

  • MANAGE COMMUNICATION & COLLABORATION

  • KEEP MOTIVATION & ENGAGEMENT

  • MINIMISE SAFETY RISKS

  To prepare for solving the main risks and problems of the next period, we suggest using

  DEVELOR Restart Navigator

  REVISE THE VISION & STRATEGY

  The scale, speed and complexity of change the organisations in most industries face are as intense as never before. Tactical steps won’t be enough to be prepared for the “new normal”. The corporate vision, and strategy have to be revised and aligned to the changing circumstances, needs of customers and the boosted digital transformation. There is a lot at stake, even the survival, thus conscious and well-structured steps are to be made with the involvement of various stakeholders without delay.

  SOLUTIONS:

  VISION REVIEW WORKSHOP

  Reflect the changing market situation – review how the vision stands in current climate.

  STRATEGY REDESIGN PROCESS

  Our senior consultants help you – through workshop and consultancy – to update the strategy so that it still leads to your desired objectives.

  ORGANISATIONAL DIAGNOSTICS

  Get an in-depth analysis of where your organization stands utilising state of the art methodology of Company Network Analysis.

  Contact us Download brief

  GET ADAPTIVE IN LEADERSHIP

  VUCA was a widely-used buzzword, but overnight it became a painful reality for myriads of managers over the Globe. Vision, Understanding, Clarity, and Agility are those skills-sets according to the VUCA Prime concept, which should be well understood and implemented by various levels of leaders. The changing environment and strategy requires new leadership routines and related competencies, like remote management, empowerment, digital mindset and others. Shall you not prepare your leaders now, it will be difficult to perform well in the new era, where we are heading rapidly. The quality of leaders and the proper implementation of new skills will make the difference bigger than ever.

  SOLUTIONS:

  ADAPTIVE LEADERSHIP COURSE

  The ability to think in a number of different ways gives adaptive leaders the advantage in changing times.

  VUCA MINDSET COURSE

  This gamified training teaches leaders the VUCA Prime and instills the mindset suitable for VUCA reality – adaptive mindset.

  LEADERSHIP OPERATIONAL MODEL REDESIGN

  The “new normal” way of operation requires different competences and mindset, thus revised routines of managers. Our workshop helps to define the most relevant regular activities.

  Contact us Download brief

  MANAGE COMMUNICATION & COLLABORATION

  Most companies shifted their operation to a full or partial home office, and this way of working will stay with us, resulting in a hybrid operation in the mid and long run. Tested and proven communication routines, channels and related skills must be questioned and revised to be able to react to the present situation. Many people are isolated, losing the classical sources of information, and managers don’t know how to handle it. The broken communication badly influences not only the work efficiency and collaboration, but also the engagement of staff.

  SOLUTIONS:

  COMMUNICATION ANALYSIS & WORKSHOP

  With the help of the unique Team Sociomapping analysis we are able to assess the current and ideal way of communication and improve collaboration.

  REMOTE COLLABORATION & MANAGEMENT COURSES

  Working in and leading teams that are not in one physical location already is a must-have skill. We teach proven tips how to make it well.

  MEETINGS STRUCTURE REVISION & COURSE

  We help design a new meeting structure, new meeting types and supporting digital tools that home office and hybrid operation require.

  Contact us Download brief

  KEEP MOTIVATION & ENGAGEMENT

  There are people who – by their nature – see changes as opportunities. They adapt easily and see the future positively. However, this is not the case for everyone. The changing work and economic environment, the new behaviour norms, financial and working conditions or the changed expectations may result in uncertainty, mistrust, or dissatisfaction in many. If left unnoticed and untreated, these can result in a decrease in engagement and even the loss of valuable team members. However, with proper attention and specific leadership motivation tools, these situations can be prevented or reversed.

  SOLUTIONS:

  ENGAGEMENT & SATISFACTION SURVEYS

  Using larger Engagement Survey or focused Happy at Work Pulse check we figure the status quo and facilitate solutions.

  EMPLOYEE JOURNEY MAPPING

  Through series of workshops and consultancy we help you (re)design the experience you want your employees have to retain high engagement.

  ENGAGING LEADER COURSE

  Increase the awareness of all leadership level of their importance, power and responsibility in creating the engaging environment.

  Contact us Download brief

  MINIMISE SAFETY RISKS

  The continuing presence of COVID-19 danger rewrites our ideas about safety at work.. Beyond the prevention of physical accidents at work, the concept of a safety and health-conscious culture has to be extended by the protection against infectious diseases. In addition to the human factor, also for economic interests. Because massive absences due to infection can cause serious problems in the operation of the company. Superficial knowledge or ad hoc adherence to the rules and protocols can be a greater danger than ever before. In addition to accurate knowledge transfer, the development of the right attitude and a new set of values based on mutual responsibility is also essential.

  SOLUTIONS:

  CREATION OF COVID-SAFETY PROTOCOLS

  Utilising or experience in the most safety demanding industries – aviation, energy and construction – we lead workshops and consult you to redefine the HSE standards to fit the new needs.

  COVID-SAFETY AWARENESS COURSE

  All-staff training to learn updated safety and health protocols & form the attitude of mutual responsibility.

  COVID-Safety Awareness One-pager

  LEADERSHIP FOR COVID-SAFETY COURSE

  Leaders learn management aspects of building and strengthening a safe and secure corporate culture at the workplace.

  Leadership for COVID-Safety Course One-pager

  Contact us Download brief

  About DEVELOR

  an international consulting company that has existed for 27 years and operates in 20 countries in Central and Eastern Europe.

  The company specializes in comprehensive consulting and training solutions that change the behavior of staff and improve business performance. For its clients, DEVELOR develops and implements effective projects on staff involvement and human capital development.

  We grow
  individuals
  and teams
  at work

  DEVELOR is a Proven Partner

  As a global company with the local presence we have been helping our clients with their challenges for over 27 years.

  Tackle the Restart Challenges

  Book a 15 minutes
  introduction call with our
  consultant and find out
  the options at your disposal.