სატრენინგო კურსი “დროის და დავალებების მართვა”

დეველორმა წარმატებისთ ჩაატარა სატრენინგო კურსები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თანამშრომლებისთვის. სატრენინგო თემები იყო შემდეგი:

  1. დროის და დავალებების მართვა
  2. ემოციური ინტელექტი
  3. გადამწყვეტი საუბრები

ტრენინგს უძღვებოდა დეველორის წამყვანი ტრენერი ნინა გოგოლაძე.