დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  ვირტუალური ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  პირისპირ ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – პირადი ეფექტიანობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  სამიზნე სეგმენტი

  • ტოპ მენეჯერები და ლიდერები

  რამდენი მონაწილე?

  12 - 14

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  3 დღე

  მომავლის ლიდერობა
  • პირისპირ ტრენინგი

  კარგი მმართველი არის ლიდერული უნარების მქონე ხელმძღვანელი, რომელსაც არსენალში მართვის სხვადასხვა მეთოდები აქვს და გარემოებიდან გამომდინარე იყენებს მათ. არსებობს მართვის სხვადასხვა სტილი, თუმცა ვერცერთი ვერ ჩაითვლება ერთმნიშვნელოვნად სწორ ან არასწორ მიდგომად. მოქნილობა, სიტუაციის შესაბამისი მიდგომის შერჩევა და თამამად გამოყენება – ეს არის ლიდერის წარმატების საფუძველი.

  პროგრამა ეფუძნება ქოუჩინგური ლიდერობის T-PIAF მოდელს. მოცემულ პროგრამაში ქოუჩინგური მიდგომა და ინსტრუმენტები გამოყენებულია 5 საკვანძო მიმართულებით – (Trust) ნდობის დამყარება, (Purpose) მიზნის დასახვა, (Inspiration) ინსპირაცია, (Action) ქმედებების დაგეგმვა და (Feedback) უკუკავშირი – რომელიც აქცევს კარგ მენეჯერს ნამდვილ ტრანსფორმაციულ ლიდერად და ეხმარება კიდევ უფრო ეფექტურ და პროდუქტიულ საქმიანობაში.

  უკვე ათწლეულებია თანამედროვე ბიზნესი ქოუჩინგური მიდგომის ეფექტურობის მოწმეა. მომსახურე ლიდერობის ეპოქაში, ქოუჩინგის ინსტრუმენტების ცოდნა და განვითარება უბრალოდ აუცილებლობად იქცა. ძირითადი ინსტრუმენტი კი კითხვებია – კითხვები ნდობისთვის, კითხვები მოტივაციისთვის, კითხვები მიზნის დასახვისთვის, კითხვები ქმედებებისთვის. დაუჯერებელია, რამდენი რამის გაკეთება შეიძლება ერთი სწორი შეკითხვით – არა-დირექტიულად, პარტნიორული პოზიციიდან დასმული შეკითხვით.

  თემები:

  Trust – ნდობა – როგორც ველი, რის ფონზეც მიმდინარეობს ლიდერსა და გუნდს შორის ურთიერთობა. ნდობის კულტივირება, ავთენტური კომუნიკაცია და ერთ ენაზე საუბარი

  Purpose – მიზნების ეფექტური დასახვა 8 კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რაც ზრდის პასუხისმგებლობას და მიღწევის ალბათობას

  Inspiration – მოტივირება – ორი ძირითადი მექანიზმი, რომელსაც ქოუჩინგი სთავაზობს ლიდერებს თანამშრომელთა შინაგანი მოტივაციის ამაღლებისთვის

  Action  – ქმედებაზე გადასვლა – კონკრეტული გეგმების შემუშავება, რეალური ნაბიჯები და პროგრესის მართვა

  Feedback – პოზიტიური და კრიტიკული უკუკავშირი შესრულებულ სამუშაოზე – უკუკავშირი როგორც საჩუქარი. კონსტრუქციული, განმავითარებელი უკუკავშირი, რომ მიმღები დარჩეს მოტივირებული და შენარჩუნდეს ნდობა ურთიერთობაში.

  დახმარება გჭირდება?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე