დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  ვირტუალური ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – გუნდის ეფექტურობა

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  სამიზნე სეგმენტი

  • ლირედები და დაქვემდებარებულები, რომელთა საქმიანობა საჭიროებს კოლეგებთან და კლიენტებთან ეფექტურ კომუნიკაციას

  რამდენი მონაწილე?

  8 - 12

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 დღე

  • ვირტუალური ტრენინგი
  • პირისპირ ტრენინგი

  ხშირად გამოსავალი – ასერტული კომუნიკაციაა. უნარი დაიცვა შენი თავი და შენი ინტერესები და ამავდროულად გაითვალისწინო სხვისი ინტერესები და მეორე მხარის მიზნები. მაგრამ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ასერტულები?

  ჩვენ გვჯერა, რომ ცხოვრება ბევრად კომპლექსური და მრავალფეროვანია იმისათვის, რომ ყველა სიტუაციაში ასერტული ვიყოთ. ჩვენი მიდგომით, ასერტული კომუნიკაცია არის – არჩევანი.

  მისი გამოყენება კონტექსტუალურია და არ შეეფერება ყველა სიტუაციას. თუმცა, ეს საუკეთესო არჩევანია კრიტიკული საუბრებისას. სწორედ ამაზე გვაქვს ფოკუსი ჩვენს განახლებულ პროგრამაში, რითიც გეხმარებით შიდა და გარე კომუნიკაციებში.

  Assertive communication - Critical conversations

  პროგრამა მოდულური სტრუქტურისაა, რაც საშუალებას გაძლევთ მაქსიმალურად მოარგოთ ის თქვენი ორგანიზაციის და სამუშაოს სიტუაციების საჭიროებებს.

  პროგრამის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება ასერტული კომუნიკაციის საბაზისო პრინციპებს და შუქს ფენს სხვადასხვა აზროვნების პატერნებს (ეგო-მდგომარეობებს) რომლებიც საფუძვლად უდევს ინსტიქტურ და დასწავლილ ქცევებს, და რაც მოქმედებს ჩვენი კომუნიკაციის სტილზე. პროგრამა ასწავლის ასერტული კომუნიკაციის საბაზისო ტექნიკებს ყოველდღიურ სიტუაციებში გამოსაყენებლად: როგორ მოვიქცეთ ასერტულად და როგორ მივუდგეთ აგრესულ და პასიურ ქცევებს ასერტული კომუნიკაციის ხერხებით.

  პროგრამის მეორე ნაწილი კონკრეტულად ფოკუსირებულია სპეციფიური კრიტიკული სიტუაციების მოგვარებაზე სხვადასხვა მოწინავე ტექნიკების და პროცესების დახმარებით.

  კურსის ამოცანები

  • ისეთი კომუნიკაციური უნარების გამოყენება, რომელიც მათ კარგ “ტრანსმიტერებად”, “მიმღებებად” და “მკითხველებად” აქცევს
  • მუშაობისას თვით-ასერტული კომუნიკაციის მეთოდის გამოყენება
  • საკუთარი მოთხოვნილებების და მოლოდინების ნათლად, მოკლედ და ასერტულად ჩამოყალიბების სწავლა
  • კომუნიკაციისას პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება
  • ასერტული კომუნიკაციის რამდენიმე ტექნიკის სწავლა და გამოყენება კრიტიკულ საუბრებში
  • ასერტული ქცევა კომპანიის სპეციფიურ კრიტიკულ სიტუაციებში

  თემები

  I. ასეერტულობის საფუძვლები

  • ასერტულობის განმარტება და წინაპირობა
  • ეგო-მდგომარეობების გაგება – რა აზროვნება და განწყობაა ჩვენი ქცევის უკან
  • რატომ და როდის უნდა ვიყოთ ასერტული
  • როგორ ვიყოთ ასერტული – ძირითადი პრინციპები და ტექნიკები

  II. კრიტიკული საუბრების შემადგენლები

  • უკუკავშირის გაცემა და მიღება
  • ასერტული “არა”
  • არასასიამოვნო სიახლეების გაცნობა და მიღება
  • საჩივრების ასერტულად მოგვარება
  • კონფლიქტების ასერტული მოგვარება

  III. ასერტულობის დამატებითი ტექნიკები

  მჭირდება დახმარება

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე