დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • All levels

  რამდენი მონაწილე?

  8 - 12

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  • პირისპირ ტრენინგი
  • ვირტუალური ტრენინგი

  Therefore, it is highly important to understand when it is useful to have structural work meetings and how to manage them properly.

  There are a few questions to be answered properly to ensure effective meetings, e.g.: Meeting or workshop? What is the difference? What is the objective of our meeting? How long should it last? How often should we have them? Who should be invited? How should we handle the challenging participants? How can we find out what the root of a problem is? How can we involve colleagues more in finding and working out a solution?

  Effective meetings

  The course analyzes the circumstances that make meetings the right place for relevant information and decisions, exploring all relevant questions in detail. It also provides practical answers to these questions that can easily be integrated, offering tools that can effectively be used for organizing both meetings and workshops.

  During the programme participants will get to know the structure of effective meetings, the most modern methods for examining problems and decision making and will receive practical tools for handling difficult participants.

  Course objectives

  • define meeting objectives invite the right participants, considering the objectives, and manage them
  • develop the agenda and perform preparatory work
  • facilitate the meeting effectively, handle difficult situations
  • use visualisation tools to engage participants
  • utilize effective methods for decision-making
  • reach conclusions and develop action plans at the end of the meeting
  • track result implementation after the meeting and manage future cooperation

  Topics

  • meeting types
  • structure and duration of a meeting
  • invitation to a meeting
  • brainstorming techniques
  • examining problems (symptoms and roots)
  • prioritizing techniques
  • participant types, difficult people at meetings, handling participants
  • processing case studies and company’s specific complex situational exercises

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება ეფექტური შეხვედრები ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე