დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • Low level managers
  • Middle managers
  • Top managers

  რამდენი მონაწილე?

  8 -12

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  • პირისპირ ტრენინგი
  • ვირტუალური ტრენინგი

  Professionals mostly get appointed to be a leader of a team because of their outstanding performance. In this new role they can prove their talent and high standards in even more challenging situations without any problem. At the same time, the expectations of their superior for them to be a role model, manage people-related issues effectively, solve problems of the group, create a pleasant atmosphere, and yet still ensure high team performance could be quite demanding.

  The programme provides the skills necessary to develop an efficiently functioning team by building trust and strong team cohesion, taking into consideration the individual strengths of company’s team members. By positively managing these interpersonal relations, team members will be able to focus more on the tasks ahead of them and collaborate with each other better.

  Effective team management

  The programme follows through the difficulties, managerial roles and tools in the four stages of team formation using the Bruce Tuckman model. Participants explore approaches for achieving team bonding and effective cooperation. We will also touch on the most effective ways of distributing tasks and motivating team members so that they are satisfied with their role within the team.

  Course objectives

  • establish better communication within company’s teams
  • identify their leadership style and utilize it to build trust within the team
  • guide the team through various stages of team development
  • establish and increase team cohesion using the newly acquired leadership tools
  • identify a vision, mission and goal for the team
  • define roles for their team members
  • motivate the team and thus increase team performance

  Topics

  • measuring team performance
  • the most common communication errors and criteria for effective team communication
  • types of management authority
  • the four phases of team development and influencing methods
  • team motivation in line with the phases
  • managerial tools to establish team cohesion and resolve conflicts
  • belbin team roles, and how to recognize and implement them in real-life situations

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება გუნდის ეფექტური მართვა ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე