დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • Managers on all levels
  • Talents
  • Project Leaders

  რამდენი მონაწილე?

  8 - 12

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  • პირისპირ ტრენინგი
  • ვირტუალური ტრენინგი

  Our leadership style reflects our colour energies. The ability to tap into each of the 4 colour energies can be crucial. However, we typically get stuck in our own preferred style according to our personality preferences.

  Our new leadership effectiveness solution is designed to continue the already started colourful journey of Insights. The program helps leaders identify and explore their preferred leadership style, develop a conscious approach to their role, motivation and objective as a leader and provides them with effective tools to motivate and inspire their people.

  Insights Discovery - Colorful Leadership

  Insights Colorful Leadership is about incorporating all four colour energies into our leadership of self and others. During the program the leaders are guided through an in-depth and exhilarating exploration of the four colour energies and eight dimensions of leadership. This enables them to examine their effectiveness in each of these diverse areas and to develop proven strategies for continuous and profound personal development. It is about balancing “our tasks” – doing the work to achieve the results we seek, – and “our relationships with people” being the authentic person we are.

  Course objectives

  By the end of the program, participants will be able to understand their own motives, leadership style and competencies better, adapt their leadership communication to the situations and subordinates’ needs, drive and motivate themselves and their direct reports to excel.

  Topics

  • leadership awareness and conscious leadership role
  • aspects and traits of leadership and how the four colour energies show up in them
  • strengths and the flip side of leadership
  • the four manifestations of leadership
  • elements and competencies of effective leadership
  • personal managing and decision making style
  • key leadership motivators and blockers
  • force-field analysis: exploring driving and restraining forces
  • adapting and communication strategies to increase leadership effectiveness

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე