დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  მულტი-კულტურული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  სამიზნე სეგმენტი

  • Middle management
  • Talents

  რამდენი მონაწილე?

  8 - 12

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  სწავლა თამაშით
  • ტრენინგი თამაშის სტილში

  If so, this course offers all the above: gamified leadership development that engages the leaders with the story of a successful leader, Amundsen, allowing them to play, have fun and grow at the same time.

  It is often difficult to keep the enthusiasm of managers who have been to many training programs to engage in new classroom courses. They can lose their inspiration, openness and eagerness to join a new class, as they might lack the application of the learned theories. Additionally, generation Y talents have a different learning style, preferring more practical, engaging and fun learning opportunities compared to traditional training courses. They require a different, inspiring and involving environment to learn something new.

  The Amundsen programme is designed in such a way that it offers the excitement and fun of a game, while also allowing participants to learn and apply new approaches and essential and effective leadership skills. We inspire managers with the story of a successful leader and his team, who were able to achieve success under merciless circumstances thanks to a great strategy and preparation, a well formed team, the willingness to take risks, good leadership, and focusing on the main goal. We will review what challenges they had to deal with and will link them to the current world of business and the participants’ everyday challenges.

  The programme is fully customizable to meet the learning needs of company’s participants, while they are engaged in a board game, doing tasks in two competing teams. We suggest choosing 2 topics from the leadership development areas like goal setting, motivation, feedback giving, etc., and we will shape the training to focus on practicing these skills across the various sessions of the Amundsen board game.

  The Amundsen programme is designed in such a way that it offers the excitement and fun of a game, while also allowing participants to learn and apply new approaches and essential and effective leadership skills. We inspire managers with the story of a successful leader and his team, who were able to achieve success under merciless circumstances thanks to a great strategy and preparation, a well formed team, the willingness to take risks, good leadership, and focusing on the main goal. We will review what challenges they had to deal with and will link them to the current world of business and the participants’ everyday challenges.

  The programme is fully customizable to meet the learning needs of company’s participants, while they are engaged in a board game, doing tasks in two competing teams. We suggest choosing 2 topics from the leadership development areas like goal setting, motivation, feedback giving, etc., and we will shape the training to focus on practicing these skills across the various sessions of the Amundsen board game.

  Course objectives

  • realize the importance of the proper application of leadership skill
  • consciously utilize them to achieve team goals, which they will be able to set as part of their strategy
  • master the chosen competencies tailored to company’s needs

  Topics

  I. Vision and setting goals

  • strategy and strategic thinking: Analytical thinking, prioritization, creative problem solving, decision making
  • resource planning
  • presentation of strategy

  II. Execution

  • leadership styles
  • conflict management
  • effective meetings
  • delegation
  • argumentation
  • feedback
  • team cooperation

  III. Evaluation

  • rewards and recognition
  • learning from mistakes and room for innovation/improvement
  • best practice sharing
  • sustainable change
  • performance evaluation
  • action plan

  მჭირდება თქვენი დახმარება ამუნდსენით ინსპირირებული ლიდერობა ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე