დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • New recruits of the company

  რამდენი მონაწილე?

  3-5 people/team

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  90 min/team

  მომხმარებლის გამოცდილება
  • ტრენინგი თამაშის სტილში

  We see that the quality and quantity of information transfer greatly influences the new colleague’s engagement in the short term. Therefore DEVELOR offers a unified, game-based process for the onboarding of new employees.

  The optimization of the onboarding process is achieved through the usage of a modern tablet-game technology. A special educational game programmed on tablets includes different tasks and activities that need to be completed around the company premises with the involvement of fellow newcomers, colleagues or objects aroung them. It combines digital elements with the mechanics of a traditional escape game.

  Employee Onboarding games

  The aim of the game is to get participants to know the business environment in which the organization operates. The activities of the player team are based on the history, values, safety and other selected aspects that every new employee must learn.

  An exciting, fun-to-play and technology-supported integration program allows newcomers to have a better understanding of the company, their work, and their colleagues and gain a highly positive and memorable first experience.

  Through a collaborative partner, DEVELOR has all the technology, equipment and experts to develop a fully customized, game-based onboarding program for your company.

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება თანამშრომელთა მიღების თამაშები ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე