დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • All leaders and employees who are frequent presenters

  რამდენი მონაწილე?

  6 - 8

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  • პირისპირ ტრენინგი
  • ვირტუალური ტრენინგი

  Nowadays, a brilliant idea is not enough on its own. Its packaging determines whether attention and resources will be given to it. To gain buy-in or to make a significant impact, we should also be fully aware of the role emotions play in persuasion. Some people know how to reach their audience’s emotions instinctively, but even they can further improve by applying various techniques consciously.

  The course makes the participants familiar with the techniques of emotional influence, which will greatly enhance the persuasive power of their presentation. They will also learn how to grab and keep the attention of their audience, and how to deliver a presentation that is able to bring change in the thinking and behaviour of the audience.

  Professional presentation - delivery

  The training participants will learn through their own presentations – after thorough preparation – how to use the channels of communication consciously, and how to read the signs of the audience, keeping in focus the primary nature of the message. The most important thing is what the audience takes home at the end of the presentation.

  Course objectives

  • improve their skills in terms of delivering a presentation
  • consciously use and adapt their body language, and verbal and vocal style to raise attention and help understanding to
  • accept the desired messages
  • use the acquired method of opening and closing an interesting presentation properly
  • use presentation tools in the right way (Flipchart, PowerPoint)
  • handle and involve the audience in an interactive way
  • strengthen their self-confidence when it comes to talking to an audience

  Topics

  • The TAP-model: harmony between the topic, audience and presenter
  • conscious and authentic use of communication channels
  • the fears of the presenter and how to cope with them
  • making contact with the audience: the art of an effective start and asking questions
  • make a memorable experience out of data and numbers
  • professional storytelling
  • the memorable message

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება პროფესიონალური პრეზენტაციის ჩატარება ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე