დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით

  სამიზნე სეგმენტი

  • All leaders and employees who are frequent presenters

  რამდენი მონაწილე?

  6 - 8

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  2 days

  • პირისპირ ტრენინგი
  • ვირტუალური ტრენინგი

  In order to convince the audience, it is essential, but not enough alone, to speak in a confident, dynamic and inspirational way. We need to create well-structured content that is able to deliver the intention.

  The majority of presentations are boring, and even pathetic. Nowadays a brilliant idea is not enough on its own. Its packaging determines whether attention and resources will be given to it. Additionally, most presenters almost never, or not sufficiently enough, think through what kind of change they want to achieve with the audience. Do they want to inform them, compel them to action, or motivate them? Slides packed with lists and data only work to tire the audience so that in a careless moment the presenter can escape the platform.

  The course will teach you how to prepare elegant presentations with the specific intention of bringing changes to the thinking and behaviour of your audience. Participants will learn the knack of preparing effective presentations in a highly practice-oriented way: through the analysis of their own presentation, and through practicing and making changes to their presentation.

  Professional presentation - preparation

  The highlight is on everything you need to do before you step on stage: how to set goals and plan public speeches, how to compress the main message and edit the slides. Throughout the training we will keep in mind the principle of the primary nature of the message itself, meaning visuals are very important, but they are not more than the functional support of our message.

  Course objectives

  • create the objective in SMART format and design messages that support
  • plan the presentation using various conceptual planning methods
  • apply creative solutions, both in the design of the PowerPoint and beyond, by applying various other tools
  • apply the SUCCESS formula in design
  • apply structure of the presentation and design the content considering the most appropriate sequence
  • audit presentations with a practical checklist that supports the delivery
  • feel confident before you step on stage for delivery

  Topics

  • defining the objectives and focus points of the presentation
  • the three cornerstones of a successful presentation
  • information regarding the topic and audience
  • The SUCCESS formula: messages and supporting tools
  • uproot creativity blocking factors which distract from the correct path
  • conceptual planning methods
  • the right support tools
  • the principles of design
  • planning slide by slide

  მჭირდება გარკვეულ საკითხებზე დახმარება პროფესიონალური პრეზენტაციების მომზადება ?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენთვის საჭირო და თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე