დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცხოვრება-მუშაობის ბალანსი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  სამიზნე სეგმენტი

  • ნებისმიერი რანგის ლიდერები

  რამდენი მონაწილე?

  12 - 15

  რამდენი ხანი გრძელდება?

  1 დღე

  როდესაც არცერთი ძველი მეთოდი არ მუშაობს – როგორ ახერხებენ ლიდერები და თანამშრომლები მათი მოვალეობების შესრულებას ასეთ გარემოში?

  ნამდვილ ისტორიაზე დაყრდნობით, ტრენინგი გთავაზობთ ძალიან აზარტულ და სახალისო თამაშის მიდგომას VUCA სამყაროს განცდისთვის და იმ ტექნიკების სწავლისთვის, რომელიც გარემოს მიერ შექმნილი გამოწვევების დაძლევაში გვეხმარება.

  ტრენინგის დროს, მონაწილეები არიან კრიზისულ სიტუაციაში, რომელიც არის VUCA სამყაროს მახასიათებლების სიმულაცია. მათ უნდა სულ დაგეგმონ, აღასრულონ და გადახედონ საკუთარ აქტივობებს, ადაპტირდნენ მოულოდნელი მოვლენების მიმართ და ამავდროულად ახსოვდეთ მომხმარებლის კმაყოფილება. მეტიც, წარმატების მისაღწევად, მათ არა მხოლოდ თავის გუნდებთან უნდა იმუშაონ, არამედ დაანგრიონ სილოსური აზროვნება და ითანამშრომლონ სხვა გუნდებთანაც.

  VUCA Mindset - smoke over Europe

  სარგებელი მონაწილეებისთვის:

  • გამოცდიან და განავითარებენ გუნდურ მუშაობას VUCA გარემოში
  • გუნდებს შორის თანამშრომლობის სარგებელს გაიაზრებენ და დაძლევენ სილოსურ აზროვნებას ორგანიზაციაში
  • გაზიარებული ლიდერობის გამოცდილებით სწავლა
  • მომენტალური უკუკავშირის გაცემა და მიღება
  • აჯაილ სამყაროს ახალი ინსტრუმენტების აღმოჩენა და ექსპერიმენტირება
  • გუნდში და გუნდებს შორის ეჯაილ აზროვნების და კულტურის დანერგვა
  • კარგად გართობა!

  პროგრამის მიზანი

  • VUCA სამყაროს გამოწვევების გამოცდა და გაგება
  • ამ გამოწვეევბის დაძლევის სწავლა სხვადასხვა ტექნიკებით და პრაქტიკებით
  • გუნდური და ინდივიდუალური ქცევების იმ ახლებური ეჯაილ მიდგომების გამოცდა

  თემები

  • VUCA სამყაროს არსის და გამოწვევების გაგება
  • VUCA პრაიმ მოდელი – პასუხი VUCA სამყაროს გამოწვევებზე
  • VUCA გამოწვევა – თამაში, რომელიც დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე
  • ხედვის შექმნა – ფოკუსი დამარწმუნებელ კომუნიკაციაზე
  • მკაფიო გაგება – ფოკუსი აქტიურ მოსმენაზე, კითხვების დასმაზე, გაძლიერებაზე
  • სიცხადის უზრუნველყოფა – ფოკუსი გადაუდებელ უკუკავშირზე
  • მოქნილობის გაზრდა – ეჯაილ ინსტრუმენტების და რუტინების სწავლა (რეტროსპექციული შეხვედრები, დროის ჩარჩოები (Time Boxing), კანბანის დაფა და ა.შ.)
  • განხორციელების მხარდაჭერა და ქმედებების დაგეგმარება

  დახმარება გჭირდება?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომა.
  დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია და მალე დაგიკავშირდებით.

   პროდუქტები ამ თემაზე