დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  ვირტუალური ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  ვირტუალური ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  პირისპირ ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – პირადი ეფექტიანობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
  დამოუკიდებელი სწავლა გამოსავალია?

  აჩქარებული ცხოვრების რიტმი, გაციფრულება და ინდივიდუალური საჭიროებები ცვლის ჩვენი სწავლის ჩვევებს. ჩვენ გვესაჭიროება უფრო მოქნილი, დამოუკიდებელი და ამავდროულად შედეგიანი, ეფექტიანი პროგრამები.

  კომპანიებში სწავლისა და განვითარების პროფესიონალები გამოწვევის წინაშე დგანან - როგორ შექმნან ღირებული პროგრამა ნაკლები კონტროლით თუ სად და როგორ სწავლობენ მონაწილეები?

  თვით-მართვადი სწავლა ტრენდი გახდა. მაგრამ რამდენად ეფექტიანია ის? კვლევებმა აჩვენა, რომ მონაწილეთა მხოლოდ 10% ასრულებს იმ ონლაინ კურსებს, რომლის სწავლაც დაიწყეს.

  ამიტომაც, ჩვენ ვთვლით არსებითია სწავლის დამოუკიდებელი ელემენტების კომბინირება ტრენერის მიერ მოწოდებულ პროგრამასთან - შეხვედრით ან ონლაინ. ეს უზრუნველყოფს სასურველ შედეგს და სწავლის ეფეტიანობას.

  1 ინსაიტი

  უნიკალური სასწავლო მოგზაურობა

  ყოველი ტრენინგ პროგრამის უკან ბევრი ნაფიქრია. ისინი შემუშავებული იმ მიზნით, რომ ჰქონდეს შესაბამისი შინაარსი, იყოს დინამიური და მაქსიმალურად ბევრი ასეწავლოს მონაწილეებს. თუ “დაყოფთ” ტრენინგ პროგრამას რამდენიმე ონლაინ ან პირისპირ ბლოკად, დაკარგავთ შინაგან თანმიმდევრულობას და რისკის ქვეშ დადგება ტრენინგის ეფექტი.

  ჩვენი შერეული სწავლის მიდგომაში ჩვენ მიზანმიმართულად ვახდენთ პირისპირ და ონლაინ ელემენტების კომბინირებას.

  ჩვენ ვქმნით შერეულ პროგრამებს 2 ძირითადი განზომილებით: დრო და სწავლის სივრცე. ჩვენ ვითვალისწინებთ თითოეული სასწავლო ელემენტის ამოცანებს, შესაძლებლობებს და შეზღუდვებს, შინაარსს, სამიზნე სეგმენტს და პროგრამის ხანგრძლივობას. ასე ვქმნით პროგრამებს, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს გამანვითარებელ ეფექტს, და ამავდროულად ინარჩუნებს მონაწილეებისთვის მოქნილობას, ინდივიდუალურობას და ინტერაქტიულობას.

  2 ინსაიტი

  მონაწილეთა ჩართულობა

  მონაწილეთა ჩართულობა და სწავლის მოტივაცია ნებისმიერი გამანვითარებელი პროგრამის საკვანძო საკითხია. ჩვენ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მონაწილეები აქტიურობას ინარჩუნებენ მთელი სასწავლო მოგზაურობის განმავლობაში. ეს მოითხოვს მოქნილობას, პერსონალიზაციას და მაღალი დონის ინტერაქტიულობას. შერეული სასწავლო პროგრამების უმეტესობაში დაბალანსებულია ონლაინ და პირისპირ განზომილებები.

  მაგრამ მიზანი ასევე უნდა იყოს დამოუკიდებელ (ასინქრონულ) და ტრენერულ (სინქრონულ) სასწავლო ელემენტებს შორის ჰარმონია. საშინაო დავალებები, მიკრო სწავლის კომპონენტები, თამაშის ტიპის აქტივობები და ონლაინ სიმულაციები მხოლოდ მცირეოდენი მაგალითებია დეველორის მრავალფეროვანი ინსტრუმენტებისა, რომელსაც ვიყენებთ.

  3 ინსაიტი

  სწავლის არქიტექტორებთან მუშაობა

  თითოეული შერეული სწავლების პროგრამა უნიკალურია. მისი სტრუქტურა და შინაარსი განპირობებულია არა მხოლოდ მომხმარებლის საჭიროებებით და მონაწილეების პრეფერენციებით, არამედ ტექნიკური შესაძლებლობებით და ასევე შეზღუდვებით. სასურველი შედეგები შეიძლება რამდენიმე გზით იქნას მიღწეული. სხვადასხვა სასწავლო მეთოდების და ინსტრუმენტების დიდი სპექტრი ზოგჯერ ართულებს საუკეთესო ვარიანტის პოვნას და ამორჩევას.

  აი სად გეხმარებიან დეველორის სწავლის არქიტექტორები (Develor Learning Architects).
  ისინი აფასებენ თქვენს საჭიროებებს, და რუქაზე განათავსებენ სპეციფიურ დეტალებს, რომ თქვენთვის ყველაზე მეტად შესაფერისი სასწავლო პროგრამა შეგიქმნან.

  ეს აქცევს თითოეულ პროგრამას უნიკალურ სასწავლო გამოცდილებად.

  გაინტერესებთ შერეული სწავლება?

  ვისაუბროთ და შევქმნათ თქვენზე მორგებული მიდგომები.
  დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო და ჩვენ მალე დაგიკავშირებით.