დახურვა
 დახურვა

დეველორ საქართველო

  კონტაქტები
  მომავალი ივენტები
  Magazine  

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი
    დაგვიკავშირდით
  Selling as it was, is over

  Though in most countries strict lockdowns seem to be over, certain habits
  have changed; doctors have discovered that they do not need to see
  medical representatives personally, retail store managers are comfortable
  ordering online.

  Sales organizations need to build new ways of approaching the
  customers and reinvent the behaviors of sales people during the
  interactions.

  Virtual meetings are different in nature to the physical ones. And although
  some past practices might still work, customers’ expectations in nearly all
  industries have evolved.

  To evolve as well, salespeople must first change their mindset from
  “Business as usual will return” to “The world is new, let’s adapt.” Then their
  skills required to build trust, to assess the customer needs and to present
  the product or the solution can be updated to match the new reality.

  Insight 1

  Less time for trust building

  These days – regardless whether we meet in person or
  online – the opportunities to build trust are limited.

  Both the online communication and the social distancing
  rules are limiting our options to make a good impression.

  Customers have less focus on non-necessary purchases.
  Uncertain future forces clients to be more cautious and
  less decisive.

  Selling behaviours, which were neglected, need
  reinforcement.

  We find more important now for the salesperson to
  consciously adapt to the client to build rapport, to prepare
  in a structured manner for every interaction with intention
  to exceed the expectations.

  Working with sales people we start by forming the mindset
  so they are ready to accept that change is needed. Then
  we train proven effective behaviours and add new
  practices that are suitalbe for the new era. We train this
  using tested concepts in practical situations in their
  business.

  Insight 2

  Selling is more than ordering

  The ever greater shift towards online is down-playing the
  thorough needs assessment. Today you can order a Tesla
  with five clicks.

  Customers get the false perception that without consulting
  an expert their decision is the same well informed and
  fitting to their needs as with one.

  The key challenge of selling then becomes to establish
  that the salesperson in the expert role is needed. And that
  strengthens the need of salespeople to be trained to be
  the trusted advisor.

  That’s why DEVELOR during sales programs focuses on
  understanding all salesperson roles.

  Insight 3

  Interaction is experience

  The false impression of “I can order all online” also
  challenges the importance of personal customer
  experience. As a consequence, the company either goes
  fully online or must provide the best sales and customer
  experience to survive.

  Examining the customer journey in the new reality,
  retraining the critical in person interactions and making
  sure they are executed well is critical for companies who
  want to maximise the value of person-to-person
  interaction in selling.

  Our focus in sales development remains on exceeding
  customer expectations by training winning communication
  patterns and using operational routines that continuously
  reinforce them.

  Our solutions for this topic

  Related articles

  Looking for help with Sales?

  Let’s talk and build the right solution for you.
  Leave your details and we will contact you shortly.